Pædagoger & omsorgsmedhjælpere

Til bosteder, døgninstitutioner, psykiatriske afdelinger, skærmede afdelinger og asylcentre

Hos Vikar Specialisten er vi specialiseret i professionel vikardækning til døgninstitutioner indenfor social- og psykiatriområdet. Vi har en erfaren personalegruppe, som er vant til at arbejde ud fra de pædagogiske værdier og regler der er gældende på den enkelte institution. Vi tilpasser vores vikarer den enkelte opgave, så I er sikre på, at få den mest erfarne og kompetente vikar, stillet til rådighed. Vi yder professionel omsorg for patienter og borgere, og har stor fokus på kendskab til det individuelle behov hos den enkelte person.

Levering af vikarer med kort varsel og/eller til længerevarende opgaver

Vi hos Vikar Specialisten lægger stor vægt på faglighed og fleksibilitet. Vi står derfor klar, både med kort varsel og i tilfælde af længerevarende projekter. Vi gør altid vores bedste for, at du får den samme vikar, hver gang du bestiller. Vi udvælger vores vikarer nøje og har et stort kendskab til den enkelte vikars kompetencer. Vi er derfor altid i stand til at vurdere nøjagtigt hvilken pædagog, omsorgs- eller pædagogmedhjælper, der er bedst kvalificeret til dine behov.

Vi er specialister på følgende områder:

  • Sikrede bosteder for domsanbragte
  • Offentlige og private bo- og opholdssteder
  • Unge med misbrugsproblemer
  • Psykiatriske afdelinger
  • Krisecentre
  • Asylcentre
  • Skærmede afdelinger
  • Institutioner for autisme spektrum patienter

Omsorgsmedhjælper