Undervisningsplan

For at sikre høj kvalitet i det arbejde vores medarbejdere leverer inden for blandt andet det pædagogiske område, gennemfører vi opgaveorienteret uddannelse inden vores Vikar sendes ud. Vikarspecialisten går højt op i, at kunden får hvad de efterspørger. Fx arbejder vi på institutioner for udviklingshæmmede kriminelle, der har begået personfarlig kriminalitet, så er det vigtigt at personale ved, hvad man kan forvente. På samme måde skal man vide hvordan man forholder sig, hvis man arbejder med autister, børn osv.

Vi giver vores medarbejdere en indføring i den pædagogiske tænkning eller metode, som kunden arbejder ud fra. Vikarspecialisten har ansat personale der bl.a. Underviser på Pædagog seminarer, diplomuddannelser inden for psykologi, socialpædagogik og kurser for pædagogisk personale.

Vores undervisningsplan består typisk af følgende:

Præsentation
Underviser
Type af Institution
Kundens værdier og grundlag
Opgaven
Gennemgang af opgaven på den pågældende institution
Persontyper/Domstyper
Pædagogik og metode
Low Arousal
Serviceloven
Vikarloven

Sammenarbejde og forhold i det daglige sammenarbejde