Undervisningsplan

For at sikre høj kvalitet i det arbejde vores medarbejdere leverer, gennemfører vi opgaveorienteret uddannelse, inden vi sender vores medarbejdere ud på opgaver. Hos Vikar Specialisten er vores højeste prioritet i, at vores kunder får nøjagtigt hvad de efterspørger, hvorfor uddannelse af vores medarbejdere, er et område vi vægter højt.

Pædagogisk tænkning og tilgang

En stor del af vores medarbejdere er beskæftiget på specialinstitutioner og bliver derfor dagligt stillet overfor udfordrende opgaver, der kræver specialviden og særlig håndtering. Det er derfor vigtigt, at vores vikarer er forberedte og ved hvordan de skal forholde sig i alle slags situationer. Vikar Specialisten giver derfor altid vores medarbejdere en grundig indføring i den pædagogiske tænkning og metode, som den pågældende kunde arbejder ud fra.

Vi uddanner vores medarbejdere

Hos Vikar Specialisten har vi ansat ressourcepersoner der bland andet underviser på pædagogseminarier og diplomuddannelser inden for psykologi og social pædagogik. De er med til at undervise vores vikarer, så vi kan give vores kunder en forsvarlig og tilfredsstillende service.

En undervisningsplan består typisk af:

 • Type af Institution
 • Kundens værdier og grundlag
 • Opgaven for den pågældende institution
 • Persontyper/Domstyper
 • Pædagogik og metode
 • Low Arousal
 • Serviceloven
 • Vikarloven
 • Samarbejde og forhold i det daglige

Generelle kurser vores medarbejdere gennemfører:

 • Førstehjælpskursus
 • Hygiejnekursus
 • Konflikthåndtering