Institutionsvikar

I Vikarspecialisten har vi specialiseret os i professionel vikardækning til institutionsområdet. Vi har en erfaren personalegruppe, som er vant til arbejde under de pædagogiske værdier og regler, som skal følges på de institutioner, hvor vi udfører arbejde. Vi tilbyder både uddannede pædagoger og medhjælpere til alle former for institutioner.

Du kan ringe os ind med kort varsel, men også i tilfælde af længerevarende projekter. Vi gør altid vores bedste for du får den samme vikar hver gang, du bestiller. Vi har stort kendskab til vores vikarer og vurderer hvilken pædagog eller pædagogmedhjælper, der er bedst egnet til dit behov.

Vi er specialister på følgende områder:
– Sikrede bosteder for domsanbrage mennesker med nedsat funktionsevne
– Offentlige og private bo- og opholdssteder
– Psykiatriske afdelinger
– Krisecentre
– Asylcentre
– Unge med misbrugsproblemer